Integrale benadering

Werken binnen de door u gestelde kaders

Groen is rust, ontspanning, gezondheid, uitdaging, revalidatie, representatie, ontmoeting, ontdekking, educatie. Eén en al beleving dus. Maar 'groen' betekent ook kostenbesparing, duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid, budgetbewaking, gemak.

Je kunt het één los zien van het ander, maar bij Donkergroen doen we dat niet. Onze integrale aanpak creëert groenoplossingen die door gebruikers worden gewaardeerd en waarmee opdrachtgevers goed voor de dag komen.

Het areaal en het functioneel plan van eisen, vormen voor Donkergroen de kaders van uw project. Uw ambitie en budget dicteren de mogelijkheden waarop we inhoud en vorm geven aan de opdracht. Dat leidt tot maximale creativiteit en een passende contractvorm zonder onaangename verrassingen in welke fase van het traject dan ook.

En het mooie van de Donkergroen-aanpak is: we bieden u een gegarandeerd eindbeeld vijf jaar na oplevering! Meer zekerheid bestaat niet. U heeft te maken met één verantwoordelijke partij die coördineert, ontzorgt, inzicht biedt en elk project, hoe complex ook, werkbaar houdt voor alle betrokken partijen.

 
>