Kleine karretjes, grote impact

jun
18
2019

Donkergroen stoot 450 ton minder CO₂ uit met elektrische machines.

Trots introduceert Donkergroen zeven gloednieuwe, elektrische onkruidbeheer- en maai-machines. Met de aanschaf zet Donkergroen een belangrijke stap in het verminderen van de CO₂-uitstoot. De nieuwe machines stoten de komende vijf jaar 450 ton minder CO₂ uit in vergelijking met de oude machines die fossiele brandstof verbruiken. 450 ton CO₂ is vergelijkbaar met wat een doorsnee dieselauto uitstoot bij het afleggen van ruim twee miljoen kilometer.

De Amsterdamse gazons krijgen de primeur: daar gaan de volledig elektrische maaimachines aan de slag. De onkruidbeheermachines komen in actie op de vestigingen in Utrecht, Benningbroek, Hoogeveen en Dronten. De machines bestrijden het onkruid middels plaatselijke verhitting. Deze warmtemethode gebruikt Donkergroen al ongeveer tien jaar om het gebruik van schadelijke stoffen (glyfosaat) te vermijden. De onkruidbeheermachines verplaatsen zich met volledig elektrische motoren, de onkruidverhitting vindt plaats met aardgas onderzoek met waterstof of elektriciteit loopt. De machines stoten geen roet uit en zijn op dit moment de minst vervuilende in de markt.

De aanschaf van de werktuigdragers maakt deel uit van de duurzame koers die Donkergroen vaart om in 2035 geheel circulair te functioneren. Om dit doel te bereiken, zullen alle werktuig-dragers de komende jaren door elektrische exemplaren vervangen worden. Met deze transitie naar elektrisch, is Donkergroen al in een vergevorderd stadium voor wat betreft al het hand-gereedschap, de inzet van twaalf elektrische bakfietsen en de vergroening van het wagenpark richting volledig elektrisch.

De duurzame koers beperkt zich bij Donkergroen niet tot het materieel. Om de vervuiling van de aarde tegen te gaan hebben we elkaar nodig, dat is de grondgedachte. Daarom deelt het bedrijf als groene gids zijn opgedane kennis en zoekt het om duurzame oplossingen te realiseren nadrukkelijk de verbinding met andere partijen ook met concullegas. Zo is Donkergroen de aanjager van een convenant dat inmiddels is onderschreven door tientallen hoveniersbedrijven. Daarin staat dat de ondertekenaars duurzame, biologische beplanting toepassen, zonder plastic potjes en in Nederland geteeld (vanwege de CO₂-reductie). Hetzelfde deed Donkergroen voor de interieurbeplanting - die meestal met vervuilende dieselmotoren richting Nederland komt en hier eerst met chemicalin wordt behandeld tegen schadelijke ziektes. Ook op dit gebied is Donkergroen initiatiefnemer van een inmiddels volledig biologisch en in Nederland geteeld interieurplantenaanbod.

Als groene gids werkt Donkergroen samen met overheden, gemeentes, onderwijsinstellingen (zoals de WUR, RUG en TU Delft), bedrijven en stichtingen (onder meer het IVN) en maakt het deel uit van allerlei collectieven die inzetten op een duurzame toekomst: Nederland CO₂-neutraal, de Nederlandse klimaatcoalitie, Rainproof Amsterdam, Mijn Waterfabriek, Mijn Stad Klimaatbestendig, Vier cirkelsteden, Operatie Steenbreek, Circulair Friesland en het Grondstoffenakkoord. In de woorden van Sietse Wijnstra, operationeel directeur: Ons groenbedrijf wordt een echt grn bedrijf.

Alltrec
Posi-Trac
 
>