Vijf jaar verlenging CO2 Prestatieladder niveau 5 voor Donkergroen

jul
31
2018

Eind juni heeft er een audit plaatsgevonden bij Donkergroen waarbij hercertificering voor niveau 5 op de CO2 Prestatieladder werd onderzocht. Donkergroen heeft hierbij een verlenging van vijf jaar gekregen.

Tot nu toe heeft Donkergroen een totale CO2-reductie van 17,8% gerealiseerd. Donkergroen heeft de ambitie om in 2035 volledig duurzaam en circulair te opereren, wat betekent dat onder andere de CO2-uitstoot tegen die tijd netto op nul uit zal komen. Deze hercertificering is dus een stap in de goede richting.

 
>