Kindnatuurlijk spelen in Schimmelpenninckpark te Winterswijk.

sep
19
2012

Op 30 mei 2012 is de Kindnatuurlijk spelenplek in Winterswijk geopend. De speelplek ligt in een bestaand parkje, langs de beek die door Winterswijk loopt. Het park is ongeveer 10.000 m2 groot en ligt tussen de woonwijken.

De afdeling Ontwerp & Advies van Donkergroen heeft het ontwerp gemaakt. Uit de historische gegevens bleek dat er op deze plek ooit een boerderij heeft gestaan. Dit thema, de boerderij, is daarom opgepakt en als rode draad in het ontwerp gebruikt.

Het bestaande park bestond uit veel bomen en bosplantsoen met veel ruig gras ertussen. Er waren wel enkele speeltoestellen en een trapveld, maar de hoge begroeiing maakte het geheel sociaal onveilig. Ook werd het park als hondenuitlaatplek gebruikt.

In het plan zijn uiteindelijk herkenbare zaken verwerkt die je op een boerenerf aan zou kunnen treffen. Een voetprint geeft de contouren van een boerderij weer. In deze voetprint zijn een evenwichtsbalk en een pannaveldje opgenomen. Direct achter de contour van de boerderij is een hooimijt gemaakt door het bedrijf Jong en Hout, een bedrijf uit Winterswijk dat mensen wil laten integreren in het arbeidsproces.

Verder zijn er een boomgaard met speelaanleidingen, een fruittuin met takkenrillen voor insecten e.d. en een bloemenweide in het park verwerkt. De bleek is het trapveld geworden. De voerkuil is een terp met glijbaan en de poel kan klimmend over een oude eik worden overgestoken. Omdat er al een officieus fietscrossbaantje lag is deze uitgebreid en gelegaliseerd.

Veel bosplantsoen is verwijderd en vervangen door hagen die meer inkijk mogelijk maken. De bestaande padenstructuur is gehandhaafd en er zijn hondenpoepbakken geplaatst om overlast te voorkomen.

Tijdens de inloopavond in de schetsfase waren bewoners en kinderen al erg enthousiast. Op 30 mei was de buurt dan ook in feeststemming. Het park was met vlaggen en ballonnen versierd en het wijkwerk had allerlei aanvullende activiteiten georganiseerd om de opening een feestelijk tintje te geven.

 
>