Duurzaam groen in Dukenburg

aug
01
2012

De Gemeente Nijmegen neemt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus. Zij zoekt bedrijven die hierin samen met haar willen investeren en nodigt vier partijen uit voor een kennismaking. Inzet: een vijfjarig project in de wijk Dukenburg voor duurzaam groenonderhoud en duurzame renovatie van ‘groen en grijs’. Naast de prijs is vooral de visie op het behoud van het milieu en sociale aspecten van doorslaggevend belang. Donkergroen presenteert één plan van aanpak waarin alle, voor de gemeente belangrijke, aspecten integraal zijn samengevoegd. De Gemeente Nijmegen is overtuigd van onze doelgerichte aanpak en gunt ons deze mooie, omvangrijke opdracht.

Plan

De opdracht is tweeledig. Het eerste deel betreft algemeen groenonderhoud: het knippen van hagen, het maaien en bijhouden van gazons, onkruidbeheersing in plantvakken, ecologisch beheer van ruw gras (maaien en ruimen) en het onderhoud van watergangen en waterpartijen...
 

Het tweede deel van de opdracht betreft de reconstructies en renovatie, bestaande uit de herinrichting van grote plantvakken en, in overleg met de gemeente en bewonerscommissie, diverse civiele aanpassingen van straatwerk. Het gaat hier om zowel ontwerp als uitvoering. Donkergroen voert de opdracht uit op een zo duurzaam mogelijke, maatschappelijk verantwoorde wijze. Een greep uit onze oplossingen: de projectleider rijdt in een hybride auto (Toyota Prius); alle bedrijfsauto’s hebben minimaal een Euro V moderne dieselmotor: er is een op groen gas rijdende bus aangeschaft; alle transport is CO2-neutraal door de gecombineerde aanpak van gedrag (training ‘Het nieuwe rijden’), techniek en CO2-compensatie.

Daarnaast voldoen alle mobiele werktuigen aan hoge milieueisen en zijn waar mogelijk voorzien van roetfilters; het groenafval wordt verwerkt bij een erkend bedrijf dat energie opwekt vanuit zijn reststromen en biomassa; we leggen een digitaal technisch dossier aan, waarin alle voor dit project waardevolle informatie door de opdrachtgever is in te zien en te controleren.

Daarnaast schenken we aandacht aan ‘social return’: gedurende het hele project zetten we doorlopend drie werklozen in. Een prachtkans voor deze medewerkers om werkervaring op te doen en hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt structureel te vergroten. Daarnaast biedt het onze voormannen een kans te groeien in hun rol als begeleider van mensen die in een werkproces willen komen.

Bijzondere oplossing

Donkergroen maakt graag het verschil voor opdrachtgevers met onze duurzame kijk op groenbeleving. Dat blijkt uit de hoge plaats die dit onderwerp continu op onze organisatieagenda heeft...
 

En het blijkt ook uit onze bereidheid om onze opdrachtgever voor ruim een ton aan directe
investeringen toe te zeggen. Het is ons er alles aan gelegen om samen met alle betrokkenen van Dukenburg een succes te maken. Onze insteek: heldere, regelmatige communicatie met de opdrachtgever, een perfecte logistieke organisatie en een groenteam dat voor de volle honderd procent gaat voor een duurzaam Dukenburg.

Blijvend resultaat

Op dit moment is het project in volle gang, de geluiden die we teruggekoppeld krijgen, klinken goed. Dat heeft veel te maken met het inzicht in het project dat wij de gemeente bieden via...
 

het technisch dossier. Personele bezetting; foto’s van ingezette auto’s, machines en inhuur; certificaten
van medewerkers, groenverwerkingsbedrijven en milieukeurkwekerijen en nog veel meer informatie: alles is in te zien, te volgen en te controleren, waardoor het zichtbare groene resultaat
volledig in overeenstemming blijft met de duurzame onderbouwing in dit dossier.

Nog eens rustig nalezen? Download hier de case als PDF.
 
>