Speeleiland Almere

jul
27
2011

Donkergroen is middels een aanbesteding uitgenodigd om een plan te maken voor een bestaand bosgebied. Het gebied is gelegen aan de noordzijde van de Meridiaan nu bekend als “Bosrand” en omgeving. Dit bosgebied ter grootte van 1,5 hectare moest worden omgevormd tot een Natuurlijk Speeleiland. Het Natuurlijk Speeleiland is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7-14 jaar. De Natuurspeelplek moest worden ontworpen zodat er een “natuurlijke” diversiteit ontstaat qua leeftijd en leeftijdsgroepen elkaar niet hinderen als zij gaan spelen in hun leeftijdsgebied. De kinderen kunnen er hun grenzen verleggen en spelenderwijs leren risico’s in te schatten. Donkergroen heeft het schetsplan gepresenteerd en na een aantal weken werd bekend dat wij het project gegund kregen.

Ontwerp Natuurlijk Speeleiland

Het ontwerp is gemaakt met het idee de kinderen het kenmerkende landschap van de Flevopolder te laten beleven. Via de toegangsbrug komen ze in een gebied waar vroeger een boerderij heeft gestaan. Her en der zijn sporen te vinden van het boerenerf, een ruïne van een boerenschuur, een boomgaard en zelfs trekkerbanden wijzen op de geschiedenis van deze plek.
 

Vervolgens gaat het boerenerf langzaam over in een meer landschappelijk deel met bos en open plekken. De ideale plek om te verstoppen, hutten te bouwen of gewoon lekker niets te doen. Uiteindelijk komen de kinderen via het bos in het typische polderlandschap met haar water en slootjes. Ze kunnen hier op diverse manieren het water beleven: in, over, door, boven of op het water. Kortom het is een plek waar ieder kind zijn of haar eigen polderavontuur meemaakt. De verschillende plekken hebben ieder hun eigen naam en functie. Bij Vuurmere krijgen ze samen of alleen de ruimte, Graafmere biedt gelegenheid om heerlijk een middag te bouwen met zand, te klauteren op de speelheuvel of te verstoppen in de ruïne van de oude boerenschuur. Bij Legnere kunnen ze heerlijk liggen op het strand of pootje baden in het water. In Bouwmere zijn de middelen om een echte hut te bouwen of een vlot te maken. Kortom speeleiland zelf is het spel.

Bijzondere oplossing

Middels een interactieve workshop met de toekomstige gebruikers in de leeftijd van 7 tot 14 jaar hebben we het participatietraject gestart. Allereerst is er onze visie op Kindnatuurlijk spelen gepresenteerd.
 

Vervolgens hebben we het reeds ingediende schetsontwerp toegelicht aan de kinderen. Na deze presentatie zijn de kinderen aan de slag gegaan. Zij hebben getekend hoe bijvoorbeeld Keimere eruit zou kunnen zien of wat voor beeld zij hebben bij Kijkmere. Een aantal tekeningen is gezamenlijk uitgewerkt tot een maquette van het idee. Aan het einde van de workshop hebben we het geheel samengevat en gezamenlijk afgesloten. De input van deze workshop is verwerkt in het voorlopig ontwerp. Op het moment dat dit ontwerp in samenspraak met de gemeente een definitief ontwerp geworden is, is er een presentatiemiddag georganiseerd, waarbij we de ideeën van de kinderen aan hen teruggekoppeld hebben. Vervolgens hebben zij het definitieve plan overhandigd aan de wethouder. Dezelfde groep kinderen zal in ieder geval worden uitgenodigd om de opening van het Natuurlijk Speeleiland op een ludieke wijze te laten plaatsvinden.

Blijvend resultaat

Spelen op het Natuurlijk Speeleiland leert de kinderen spelenderwijs wat de verschillende waarden zijn van het omringende landschap. Zo is spelen in het bos iets heel anders dan spelen met water of in het zand.
 

Spelen op het Natuurlijk Speeleiland leert de kinderen spelenderwijs wat de verschillende waarden zijn van het omringende landschap. Zo is spelen in het bos iets heel anders dan spelen met water of in het zand. Door de combinatie van open/dicht, hoog/laag, nat/droog raken jong en oud niet uitgespeeld en valt er iedere keer iets nieuws te ontdekken. Het terrein lijkt spontaan te zijn ontstaan, mede door de aanwezigheid van de bestaande grote bomen. Echter een heel proces van participatie is aan het traject vooraf gegaan.

 
>