CoolNature park, Wijchen

jul
15
2011

Natuur is in veel opzichten ‘cool’ volgens de provincie Gelderland. CoolNature is dan ook de naam van het klimaatprogramma van de provincie, in de breedste zin van het woord. In het programma worden een mooie speelnatuur, klimaatdoelstellingen, educatie en sociale leefbaarheidstimulansen verweven met gezondheidsbevorderende prikkels voor alle leeftijden. Meer bewegen, meer buiten spelen, meer samen doen, meer leren van de natuur. Het is CoolNature in een notendop. En exact hetgeen waarin Natuurlijk spelen van Donkergroen zich onderscheidt. Mede daarom is de aanvankelijke ontwerpopdracht vanuit de gemeente Wijchen voor ons uitgebreid naar het uitvoeringstraject. Onze integrale aanpak garandeert het beste resultaat. Het bewijs ligt hier in Wijchen-Noord.

Ontwerp

Educatie, lichamelijke activiteit, uitdagingen, sociale ontmoeting. Met deze en andere ingrediënten gaan onze ontwerpers ‘los’ om een speel- en ontmoetingsterrein te creëren waar jong en oud elkaar vinden in wederzijdse interesses...
 

Zelf hutten bouwen, met water spelen, een buitenklasje organiseren temidden van bijzondere natuurelementen, avontuurlijk spelen: de groene beleving staat centraal in het ontwerp van het CoolNature park. We creëren volop uitdaging voor ‘kinderen van 0 tot 100’ met bijvoorbeeld het strandje, het trekvlot, de waterpomp, dansende palen, een huttenbos, de speelheuvel met zittribune, veel dier- en insectvriendelijke beplanting om van te leren, van te oogsten en mee te knutselen. Daarnaast bedenken we praktische oplossingen voor hondenliefhebbers, brengen we subtiele barrières aan om veiligheid en leefbaarheid te maximaliseren. Want ook dat moet natuurlijk ‘cool’ voelen!

Bijzondere oplossing

De duidelijke sociale doelstelling voor de Wijchense wijk is aanleiding om alle wijkactiviteiten te combineren in het park. Scholen, het moestuinencomplex, de speelvelden, het zorgcentrum: alle openbare functies krijgen een grote of kleine rol in het nieuwe park...
 

Dat betekent ruim aandacht voor participatie voorafgaand aan de ontwerpfase. Ideeën, wensen, apen en beren komen op tafel tijdens sessies met buurtbewoners en klassen van verschillende scholen. Deze vorm van participatie neemt vooroordelen weg, ruilt onbekendheid en onbegrip in voor draagvlak en creëert enthousiasme bij alle betrokkenen. Het resultaat is een verrassend ontwerp waarin iedereen zich herkent.

Blijvend resultaat

En het onderhoud? Dankzij een werkbaar advies- en beheerplan van Donkergroen kan het onderhoud door betrokken scholen, verenigingen en vrijwilligers zelf worden opgepakt. De gemeente draagt zorg voor het basisonderhoud, de rest doen de gebruikers zelf!

Nog eens rustig nalezen? Download hier de case als PDF

 
>