De Hullen, Roden

jan
04
2010

De Hullen is een zorgcentrum voor psychogeriatrische en mindervalide patiënten. Door de uitbreiding van het zorgcentrum met een nieuwe vleugel moest opnieuw naar de tuin worden gekeken. Stichting Interzorg heeft Donkergroen gevraagd voor een inrichtingsplan waarbij de beleving van de bewoners vanuit het gebouw en de tuin centraal staat én privacywensen van omwonenden worden gerespecteerd. We hebben dit onder ‘Design & Construct’ opgepakt, waarbij al onze kwaliteiten en disciplines nauw samenwerken.

Ontwerp

Afscherming zonder afzondering. Dat vormde de uitdaging voor ons ontwerpbureau. Door ons groenteam is gespeeld met hoogteverschillen en vlakverdeling en gezocht naar ritmische verdeling van beschikbare ruimtes...
 

Door de gevarieerdheid van ons ontwerp nodigt de tuin uit tot ontdekken en bewegen zonder dat de toegankelijkheid in het gedrang komt. Rolstoelvriendelijke paden en ergonomische zitelementen met verhoogde zitvlakken en extra armleuningen komen tegemoet aan lichamelijke beperkingen van bewoners. Aantrekkelijke plantvakken vormen de bindende factor tussen de verschillende gebouwen en wensen van bewonersgroepen.

Bijzondere oplossing

Omwonenden waren door de verbouw en de groeninrichting bang hun uitzicht kwijt te raken. Daarom zijn zij actief betrokken bij de planvorming, waardoor in eerste instantie sceptische geluiden snel omsloegen in een positieve stemming...
 

De oplossing lag in het creëeren van semi-open plantvakken waarbij op cruciale punten de privacygevoelige zichtlijnen op natuurlijke wijze worden onderbroken door hogere begroeiing. Vanuit andere hoeken blijft het open karakter van de tuin gewaarborgd waardoor omwonenden niet tegen een dichte groenwand aankijken en bewoners zich niet opgesloten voelen.

Veel bewoners van het centrum zijn dementerend en leven vooral in hun vroege herinneringen. Hier is op ingespeeld door de ‘oeroude’ seizoensbeleving maximaal tot uiting te laten komen, bijvoorbeeld door vroege voorjaarsbollen, rijke voorjaarsbloeiers, zomerse geraniums en bomen die in het najaar trots hun knalrode herfstkleuren tonen. Deze seizoensbeleving biedt patiënten houvast en heeft een aangetoond positief effect op hun rust en welbevinden.

Blijvend resultaat

De tuin is ontworpen met een patiëntvriendelijke blik, is onderhoudsarm en houdt tegelijkertijd oog voor wensen van omwonenden. Zo is een belevingstuin gerealiseerd waaraan alle betrokkenen jarenlang plezier zullen beleven.

Nog eens rustig nalezen? download hier de case als PDF

 
>