Kinderboerderij Sneek

Kinderboerderij Sneek wil mensen in contact brengen met natuur, dier, milieu en met elkaar. Mensen met een verstandelijke beperking vinden in de kinderboerderij een inspirerende, afwisselende dagbesteding in hun rol als dierenverzorger of cassière. De gelijknamige stichting heeft Donkergroen gevraagd een inrichtingsvoorstel te ontwikkelen waarbij het accent ligt op natuurlijk spelen in een voorlichtende, recreatieve en therapeutische context.

Ontwerp

De ligging van de kinderboerderij in het karakteristieke Friese landschap vormt een dankbaar uitgangspunt voor het masterplan, waarvan de educatietuin als eerste deelproject wordt opgepakt. Ons ontwerpbureau heeft hierin volledig de vrije hand gekregen...  
 

Het resultaat is een tuin met vier groene thema’s die alle hun karakteristieke speel- en leermomenten kennen. Het ontwerp maakt gebruik van de reeds aanwezige eigenschappen van het terrein en buit deze optimaal uit. Niveauverschillen worden aangedikt, natte natuur mag nog natter worden en op plaatsen waar vogels en vlinders van nature naar toe trekken zorgt uitgekiende aanplanting voor extra klantenbinding van deze gevleugelde schepsels.

Bijzondere oplossing

In de tuin ligt een zelf ontworpen en gebouwde, met mos begroeide ruïne, als verwijzing naar de oude Friese stinzen en states. Hierlangs loopt een beek met stuwen die kinderen zelf kunnen bedienen. Zo raken ze spelenderwijs bekend met het regelen van de waterhuishouding...
 

De beek leidt de kinderen langs de thematische deelgebieden van de educatietuin. De Sompige Sompe is natte natuur met beplanting zoals deze voorkomt in het lage veengebied rondom Sneek. Een knuppelbrug leidt ze naar het Kikkerland, een oerwoud van flora en fauna waar schaduwplanten en verschillende amfibieën en reptielen zich thuis voelen. Het Verrekte Vogelbos bestaat uit diverse soorten hoge bomen met bessen en andere lekkernijen voor vogels. Vogelhokjes maken het gebied extra aantrekkelijk. Vlinders en insecten zijn niet weg te slaan bij de bloeiende beplanting van de Verrukkelijke Vlindertuin. Kinderen zitten er hier met hun neus bovenop en leren van alles over het leven van deze dieren in hun natuurlijke omgeving.

Blijvend resultaat

De essentie van natuurlijk spelen houdt in dat het karakter van het terrein, de natuurlijke materialen en de vegetatie elkaar optimaal aanvullen, versterken en afwisselen. Daar kan naar onze mening geen wipkip tegenop! En gezien de sterk toegenomen bezoekersaantallen van kinderboerderij Sneek zijn er meer mensen die er zo over denken.

Nog eens rustig nalezen? download hier de case als PDF

Openingstijden & prijzen

Voor een overzicht van openingstijden en prijzen verwijzen wij u graag naar de website van de kinderboerderij: www.kinderboerderijsneek.nl

 
>