Erasmushiem

sep
18
2015

Donkergroen heeft voor de nieuwbouw van het Woonzorgcentrum Erasmus in Leeuwarden met veel plezier het buitenruimteontwerp en de totale aanleg daarvan verzorgt.

Uitgangspunt van het complex en haar tuinen is een vrij toegankelijke en veilige woonomgeving te bieden voor zelfstandig wonende ouderen en

ouderen die meer zorg nodig hebben waaronder psychogeriatrische clinten. Op basis van onze ervaring en diverse interviews met zowel zorg- als facilitairpersoneel en bewoners is een vooruitstrevend plan-op-maat ontworpen met daarin ruimte opgenomen voor toekomstige uitbreiding van de buitenruimtevoorzieningen. Doordat we vroegtijdig aan tafel zaten, hebben we samen met de bouw kunnen zoeken naar een optimale afstemming van ontwerp en bouwfase met vele voordelen tot gevolg.

De vele hoogteverschillen in het terrein hebben ons voor diverse uitdagingen gesteld: veiligheid en toegankelijkheid is juist voor deze bewoners van groot belang. In de conceptfase zijn de functies en de belevingswaarden van het plan in een ideale vormgeving geprojecteerd. In de nadere invulling zijn prettige en veilige hellingbanen vervolgens leidend geweest voor de exacte maatvoering.

Naast veel aandacht voor bijvoorbeeld details en kleurgebruik in de verharding, is in het plan speciale aandacht uitgegaan naar de beplanting: De structuur van de tuin wordt door het plan geaccentueerd met als uitgangspunt ruime jaar rond te ervaren sierwaarde. Geen "gemeente plantsoen" maar een echte tuinervaring, met details en kleuraccenten die ook vanuit de appartementen op de hogere verdiepingen te beleven zijn.

In november 2014 aangeplant, geeft het beeld in mei/juni 2015 al een volwaardig beeld. En dan te bedenken dat de tuin die ook bij Donkergroen in onderhoud is, over de jaren alleen maar mooier wordt.

 
>