Groene kantoortuin van ABN AMRO

sep
14
2015

In het voorjaar van 2015 won Donkergroen een prijsvraag voor een design & construct traject bij ABN AMRO locatie Foppingadreef. De buitenruimte is het verlengde van het ABN AMRO kantoor en verblijfsruimte. De voorzieningen sluiten aan bij het werkconcept van ABN AMRO en biedt de gebruiker mogelijkheden tot buiten werken, ontspanning en evenementen in een prachtige groene omgeving.

Elsken Ecologie en De Vlinderstichting zijn betrokken geweest bij de keuze in beplanting en het treffen van voorzieningen voor dieren en insecten. Het ontwerp is genspireerd op de High Line in New York. Dit bijzondere park ligt op een oude metrolijn midden in de stad. Het is een groene plek voor rust en ontmoeting.

 
>