Donkergroen tref je op de conferentie Kind & Natuur

aug
29
2017

Op vrijdag 22 september 2017 tref je Donkergroen op de conferentie Kind & Natuur in Amersfoort met aandacht voor groen in onderwijs, opvang en opvoeding.

Het thema van deze dag is: 'Van bodem tot bord! Over voedsel, voeding en verantwoordelijkheid. Waar liggen verantwoordelijkheden voor bewustwording en gezond eten? Heeft ieder kind eigenlijk wel dezelfde kansen? Welke keuzes maak ik in mijn organisatie en hoe vertaal ik dat naar de praktijk? Van Bodem tot Bord, zowel plenair als in het workshopprogramma komt het thema in de hele breedte aan bod.

Doelgroep:
Voor beleidsmedewerkers, pedagogisch medewerkers, directies, schoolleiders, leerkrachten, ROC-docenten, NME-centra en ontwerpers.

Datum en locatie
De conferentie Kind van Nature 2017 vindt plaats op vrijdag 22 september 2017 in het Kloosterhotel te Amersfoort. Het plenaire programma en een aantal workshops vinden plaats in de Kloosterkerk en de verschillende ruimtes. Een ander deel van de workshops vindt buiten plaats.

Onze Adviseur Spelen Hester Walda is deze dag aanwezig als standhouder op de natuurmarkt, zij wisselt graag met u van gedachten over natuurlijke speelomgevingen waarbij we de natuur van het kind als uitgangspunt nemen. 

Openingstijden
Vrijdag 22 september, van 10.00 tot 15.00 uur

Locatie:
Kloosterhotel
Daam van Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

Meer weten?
Bezoek hier de website

 
>