MVOké

MVO-Donkergroen

MVOké

Duurzaamheid, MVO, Social Return... Donkergroen onderneemt met respect voor mens en milieu, dicht bij huis en ver weg. Wij spreken over ‘MVOké’: we gaan ervoor dat elke werknemer luid en duidelijk ‘Oké’ zegt tegen ons MVO-beleid en hier naar handelt.

MVOké bij Donkergroen is zo divers als onze organisatie zelf. Van gestage overgang naar accu-gereedschap tot duurzaam inkopen en ontwerpen. Van initiatieven voor inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt tot groengas bedrijfsauto's.

Ons beleid voor maatschappelijk duurzaam ondernemen bouwen we uit op basis van de 3 P’s (people, planet, profit). Dit passen we lokaal toe waar kansen zich voordoen en Donkergroenbreed waar haalbaar.

Donkergroen is op dit moment gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder, de hoogste trede. Ondertussen bouwen we gestaag verder aan ons duurzame beleid. Meer hierover leest u onder het kopje CO2-prestatieladder.


Duurzame initiatieven

Donkergroen werkt samen met partners die ook hun verantwoordelijkheid willen nemen. Onze pro-actieve houding blijkt voor hen een waardevolle ondersteuning bij het zetten van eigen MVO- stappen.

Duurzaam onkruidbeheer

Het verbod op het bestrijden van onkruid op verharding met chemische bestrijdingsmiddelen is een feit. Dat geeft kans om op een duurzame manier nieuwe bestrijdingsmethoden toe te passen.
De HOB methode is een prima alternatief waarbij er geen concessies worden gedaan aan het netheidbeeld.

Eerst denken dan doen
Onkruidbestrijding op verhardingen is een noodzakelijk kwaad. Schone bestrating houdt de weg toegankelijk, het gebruik ervan veilig en de woonomgeving leefbaar. Bovendien verlengt het de levensduur van de verharding. De tijd dat er onbekommerd chemische middelen op verhardingen gespoten werden ligt gelukkig achter ons. Tegenwoordig denken we verder dan het onkruid lang is en worden zaken als duurzaamheid en kwaliteit van het grondwater - en dus ons drinkwater - meegewogen in verantwoord onkruidbeheer.

Duurzame denkers
Donkergroen denkt écht duurzaam en gaat een stap verder dan de bekende mechanische, thermische of chemische methoden, zoals branden, borstelen, of stomen. De meerwaarde zit in de wijze waarop we milieuvriendelijke methoden combineren die tegen een aannemelijke kostprijs maximale efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid garanderen.

''Ook denken we graag mee over een efficiënt veegplan om straten, paden, pleinen en terreinen schoon te houden.''

Voorkomen en genezen
Hoe eerder u Donkergroen betrekt bij uw ideeën, hoe meer dit loont. Zo kunnen we al in de ontwerpfase van bijvoorbeeld woonwijken, bedrijventerreinen of parken adviseren hoe u toekomstig onderhoud zo beheersbaar mogelijk houdt. Ook denken we graag mee over een efficiënt veegplan om op jaarbasis met minder manuren de straten, paden, pleinen en terreinen schoon en netjes te houden.

HOB: milieuvriendelijk, rendabel en effectief
HOB heeft de toekomst. Onkruidplanten worden rondom bestookt met hetelucht zonder dat naastliggend groen wordt aangetast. De cellen beschadigen, de plant raakt gestrest en spreekt z’n reserves aan en sterft met wortel en al uit. De kosten per m2 zijn lager dan andere niet-chemische methoden, nog los van de winst voor het milieu en uw duurzame imago. Onze adviseurs rekenen u graag een en ander voor.

Initiatief Circulair Friesland

Het Friese bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties hebben de handen ineen geslagen om de circulaire economie in Friesland vleugels te geven. Op vrijdag 26 februari wordt de vereniging Circulair Friesland officieel opgericht. Media is van harte uitgenodigd om hier vanaf 15.00 uur bij aanwezig te zijn. Inspirerende voorbeelden uit binnen-, buiten- en Friesland worden getoond!

Veel Friese bedrijven zien de kansen en zijn bereid om samen te werken om een circulaire economie vorm te geven. Ze willen daarmee voorop lopen en meebouwen aan een nieuwe economie. Gemeenten zien kansen voor nieuw elan en nieuwe banen in Friesland. Zij nemen ook hun verantwoordelijkheid door deze beweging te steunen en ook zelf actief circulaire producten en diensten te gaan afnemen (zogenaamde launching customers). De provincie denkt al langer na over het in de kringloop houden van grondstoffen en het verduurzamen van de energievoorziening. Circulair Friesland past daar goed bij.

"Circulair Friesland gaat partijen bij elkaar brengen, ondersteunen met kennis en kunde (juridisch, financieel, wetenschappelijk) en helpen bij het realiseren van concrete projecten die banen en economische groei opleveren", vertelt Anja Kanters, bestuurslid Circulair Friesland en directeur Donkergroen.

Het oprichten van een vereniging is bedoeld om te versnellen. Partijen drukken daarmee uit dat ze actief aan de slag gaan om gezamenlijk de circulaire economie van concept naar concrete producten en diensten te brengen. Het is belangrijk om dit samen te doen, omdat in een circulaire economie ketens worden gesloten en over sectoren heen gebruik wordt gemaakt van elkaars grondstoffen, kennis en kunde. Geen enkele partij kan dit alleen. Circulair Friesland kent een aanjaagteam dat die beweging ondersteunt. Er is een concreet actieplan en een lijst met eerste (icoon)projecten, die worden geholpen sneller tot wasdom te komen. Circulair Friesland staat echter open voor nieuwe partners en nieuwe projecten.

"Samen realiseren we een circulaire economie, die toekomstbestendig is, banen creëert en innovatie aanwakkert. Samenwerking is cruciaal. De Rabobank ondersteunt dat met een nieuw fonds, het Rabobank Circulair Fonds", aldus Rients Schuddebeurs, bestuurslid Circulair Friesland en directeur Rabobank Heerenveen-Zuid Oost Friesland.

Op vrijdag wordt ook de website www.circulairfriesland.frl gelanceerd met informatie over de vereniging, haar leden en de icoonprojecten.

"Het is uniek dat zoveel partijen in één provincie met elkaar samenwerken en zich inzetten voor een circulaire economie. Met een reeks icoonprojecten, een incubator, en lectoraat circular plastics en een aanjaagteam wordt meteen concreet actie ondernomen en de daad bij het woord gevoegd", aldus John Vernooij, bestuurslid Circulair Friesland en, directeur Omrin.

"Friesland anticipeert slim op wat gaat komen en maakt straks producten van groene grondstoffen, haalt meer uit water en slib, verbouwt heerlijke producten op zilte grond en verrast iedereen op tientallen manieren met creatieve oplossingen die passen bij de economie van de toekomst", aldus Isabelle Diks, Wethouder Gemeente Leeuwarden.

Meer informatie is te vinden op: www.circulairfriesland.frl

MVO-beleidsverklaring

Download hier onze MVO-beleidsverklaring.

Reïntegratie en ander mensenwerk

Via onze Donkergroenschool bieden we vanuit een sterke empathie in ons bedrijf plaats aan m/v’s met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dat doen we samen met gemeentes, wooncorporaties en zorginstellingen. Tegenwoordig heet dit social return, bij Donkergroen noemen we het al jarenlang ‘eerlijk’. We willen werken met gemotiveerde kandidaten die middels korte training en passende begeleiding door Donkergroen hun kansen op de arbeidsmarkt structureel zien vergroten.

Hieronder leest u meer over de samenwerkingsverbanden van Donkergroen:

iederz Donkergroen
Sinds jaar en dag werken we vanuit de vestiging Groningen samen met iederz, de sociale- werkvoorzieningorganisatie van de gemeente Groningen. Vorig jaar is deze samenwerking geformaliseerd. Vanaf juli 2011 opereert Donkergroen Groningen samen met iederz groen onder de naam iederz Donkergroen Parkmanagement in de stad Groningen. Onder leiding van onze parkmanager en twee voorlieden van Donkergroen onderhouden twee enthousiaste gedetacheerde medewerkers van iederz de terreinen van de bij het parkmanagement aangesloten bedrijven.

In oktober 2011 is er een activiteit aan deze samenwerking toegevoegd. iederz donkergroen interieurbeplanting verzorgt voor een groot aantal bedrijven, instellingen en organisaties het onderhoud van de binnenbeplanting. Een voorman van Donkergroen Interieurbeplanting heeft dit werk samen met acht medewerkers van iederz plantenservice voortvarend opgepakt.

De mannen en vrouwen van iederz donkergroen kunt u dus dagelijks in en om Groningen tegenkomen. U herkent ze vast en zeker: het gezamenlijke logo vindt u terug op auto's, bedrijfskleding en attributen; we zijn er allemaal apetrots op! En wij niet alleen, zo blijkt uit de woorden van de wethouder Sociale Zaken van Groningen, mevrouw Elly Pastoor, uitgesproken bij de officiële, feestelijke aftrap van de samenwerking op 21 november 2011!

Bekijk hier de video over iederz Donkergroen


Caparis Donkergroen
In zuidoost Friesland is vanaf 1 april 2012 Caparis Donkergroen aan het werk. Binnen Donkergroen is dit een leer- en ontwikkelbedrijf, opgezet in samenwerking met Caparis, een organisatie die voor acht gemeenten in Friesland de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert. Het niet-gemeentelijke groenonderhoud van Caparis, d.w.z. het beheer van de terreinen bij bedrijven, instellingen en organisaties, wordt nu met begeleiding en aansturing van mensen van Donkergroen verzorgd door zo'n 25 gedetacheerde medewerkers van Caparis. En al deze activiteiten vinden dus plaats onder de vlag van Caparis Donkergroen. Ons werkgebied ligt binnen de grenzen van de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. U kunt onze mannen en vrouwen niet missen, het herkenbare eigen logo en de dito uitstraling spreken voor zich.

Donkergroen, samen met Breed
Op 10 maart 2014 heeft Donkergroen de groenopdrachten overgenomen die Breed tot voor kort zelf uitvoerde voor commerciële organisaties en stichtingen. Per 1 april zijn 16 medewerkers van Breed gedetacheerd bij Donkergroen. Breed werkte voorheen met 27 fte aan de groenopdrachten voor organisaties en stichtingen. Het aantal opdrachten is dit jaar veel kleiner geworden door bezuinigingen aan de kant van de opdrachtgevers waardoor de groepsdetachering met 16 fte zal starten. Dit wordt zoveel mogelijk ingevuld met fulltimers. Dit aantal is mede gehaald doordat Donkergroen eigen omzet die ze heeft in de regio Nijmegen heeft toegevoegd aan het werkpakket voor de Breed medewerkers. De verwachting is dat dit aantal op termijn nog zal groeien omdat Donkergroen zich richt op verdere uitbreiding in de regio.

IJmond werkt! partner Donkergroen
IJmond werkt! wil haar medewerkers zoveel mogelijk aan het werk hebben bij reguliere bedrijven. Daar kunnen ze zich het beste ontwikkelen en nemen ze optimaal deel aan de maatschappij. Daarom zoeken wij partners die de werkzaamheden, die we nu nog in eigen beheer uitvoeren, willen overnemen en onze medewerkers daarvoor inhuren. Per 1 juli 2014 heeft IJmond werkt! voor de private klanten in het groen gekozen voor Donkergroen. Hierdoor krijgen klanten een professionelere en meer gespecialiseerde dienstverlening en kan IJmond werkt! zich volledig richten op de begeleiding en bemiddeling van de medewerkers. Het bij de samenwerking om 16 fte structureel en het streven is om dit aantal uit te breiden. Er wordt gewerkt vanuit een eigen steunpunt van Donkergroen in Heemskerk.

Certificaten

PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen)

Download hier het PSO(Prestatieladder Socialer Ondernemen)-keurmerk.

CO2-prestatieladder

Medio 2014 is Donkergroen gestart met de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder biedt ons praktische handvatten om stapsgewijs en gestructureerd de juiste duurzame keuzes te maken. Onze opdrachtgevers kunnen zo samenwerken met een groenorganisatie die onafhankelijk MVO-gecertificeerd is.
Meer informatie over deze norm is te vinden op: www.skao.nl

Op dit moment is Donkergroen gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatielader. Bekijk hier het certificaat.

Lees hier alles over onze Energie Managementvisie 2018
Bekijk hier ons Energiemanagement plan van aanpak 2016-2017
Download hier de CO2-emissie van 2016

Donkergroen is lid van de Nederlandse Klimaatcoalitie
De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van MVO Nederland, Natuur en Milieu, Het Nederlandse Klimaatverbond en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maar wij zijn niet alleen, de Nederlandse klimaatcoalitie bestaat vooral dankzij haar deelnemers: organisaties, instellingen, overheden, NGO’s en bedrijven die uiterlijk voor 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering realiseren en zich daarvoor aansluiten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie. Zo werken wij samen aan een klimaatneutrale samenleving. Doelstelling van deze klimaatcoalitie is een klimaatneutrale bedrijfsvoering in het jaar 2050.

Donkergroen neemt deel aan de stichting Nederland CO2 Neutraal
Stichting Nederland CO2 Neutraal brengt een groep bedrijven en instellingen bij elkaar die actief aandacht besteden aan CO2 reductie. Kiezen voor CO2 reductie biedt vele kansen: verbetering van de leefomgeving, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, besparen op bedrijfskosten en het verbeteren van de concurrentiepositie. Doelstelling van Donkergroen in deze stichting is in 2018 12,5% CO2 te reduceren ten opzichte van 2013.

 
>